Min barndoms tjern

 

 

Jeg kjørte forbi det tjernet

og i kort glimt så jeg meg selv stå

 

der som barn og betrakte bilene

kjøre forbi

 

Satt jeg allerede da,

med en voksens kropp,

i en av dem?

 

*
Fredrik Hossmann (Lørdag 29. april)

 

Alle diktene fra 30 dager, 30 dikt

 

Uttørket blomst

 

Forlengst tørket ut –

 

hvis det ikke var

fordi du vannet meg

med mine egne tårer

 

*

 

Fredrik Hossmann

(10/30)

 

 

Å blandes i hverandre

 

 

Noen ord er for tørre

og andre ord er for harde

 

og ingen av dem dekker

det som det

virkelig er snakk om

 

Å blandes med hverandre

våre liv, våre lyster, våre viljer,

våre ønsker, våre kropper

 

akkurat som regn i vann

og som stillheten mellom ordene

 

den som binder oss fra hverandre

og skiller oss sammen

 

slik blander vi oss

i en felles kropp

og lar forventningens berøring

fylle oss først

 

kanskje skulle vi bare si

at vi blander oss med hverandre

 

slik at vi ikke lenger vet hvem

som er meg eller deg

 

om vi er en kropp delt i flere

eller flere kropper samlet i en

 

*

 

Fredrik  Hossmann

(03/30)

 

månen nynner stille

bilhjulet plasker mot bryggekanten
plastflasken flyter sin egen vei

et speilbilde i vannet
speiles i meg, vinker til meg
og uten egen vilje vinkes jeg tilbake

hav danser med himmel
månen forsvinner bak en sky
mørket åpner seg opp og slipper meg fri