¿Sabe el amor a quien ama?

 

¿Sabe la oruga que se convertirá en mariposa?
¿Sabe la semilla que será una flor?
¿Sabe la lluvia dónde caerá?
¿Sabe el amor a quién amará?

 

 

Vet kjærligheten hvem som elsker den?

Vet larven at den skal bli en sommerfugl?
Vet frøet at den skal bli en blomst?
Vet regnet hvor det skal falle?
Vet kjærligheten hvem den elsker?

 

 

Does love knows who loves it?

Does the caterpillar know it will become a
butterfly?
Does the seed know it will become a flower?
Does the rain know where it will fall?
Does love know whom it loves?

 

*

 

Fredrik Hossmann
(15/30)

 

En bønn om kjærlighet

 

Jeg ønsker oss all den kjærlighet
vi kan gi og ta i mot

enten den er med oss
eller med andre

 
*

 
Jeg ønsker at vår kjærlighet kan sees,
like mye av oss
som av alle andre omkring oss

at våre liv leves i kjærlighet
og at kjærlighet leves i våre liv

At de veves sammen til et bilde
som vi er en del av

Slik vi leves sammen til et liv
som de er deler av

 
*

 
Jeg ønsker å leve med et åpent hjerte,
at det ikke er innviklet å komme inn

og at det ikke er kronglete å slippe ut igjen
om noen ønsker

 
*

 
Jeg ønsker at våre forhold er et fristed
som beskytter all vår sårbarhet /og lengsel

Fra brennende kulde
og frysende hete

Fra likegyldig intensitet
og intens likegyldighet

 
*

 
Jeg ønsker å drømme min kjærlighet

sammen med deg
sammen med andre

la trådene veve seg inn
og ut av hverandre

møte hverandre

i stadig nye kombinasjoner
av variasjon og stabilitet

uten at vi lukker hverandre ute
eller stenger hverandre inne

 
*

 
Jeg ønsker at vår kjærlighet er et nettverk
av elskende mennesker
knyttet sammen med
andre elskende mennesker

som igjen er knyttet sammen i andre nettverk
og relasjoner
jeg ikke kan ha oversikt over
til siste kjærtegn

 
*

 
Jeg ønsker å kjenne ekkoet av min kjærtegn
komme tilbake fra de menneskene vi omgir oss med,
når jeg venter det minst,
slik også kjærtegn jeg har mottatt for lenge siden
eller ganske nylig får nytt liv når vi elsker hverandre.

 
*

 
Jeg ønsker å høre de navn
som tilhører de du elsker
eller har elsket
eller ennå ikke har elsket
uten å flykte eller å fornekte dem

jeg takker alle
som har ført deg mot meg

slik alle jeg har elsket underveis
har ført meg mot deg

Kanskje møtes vi, kanskje ikke

Jeg ønsker å møte dem med respekt,
for de er en del av deg,
slik du er en del av dem

 
*

 
Jeg forventer ikke å elske alle,
slik jeg heller ikke forventer å elskes av alle,
men jeg ønsker at alle elsker noen
og at alle elskes av noen

Jeg ønsker at du skal være
en kjærlighet i mitt liv,
slik jeg ønsker at du også skal være
et liv i min kjærlighet

Slik jeg ønsker å være
et levende i vår kjærlighet,
og en kjærlighet i våre liv.

 
*

 
Jeg slipper deg fri,
slik at du også kan være fri
til å komme tilbake om du ønsker

Jeg ønsker å bli gitt friheten
av å kunne elske andre uten at

sjalusiens grønnøyde monster
skal stirre på oss

gjennom enten våre
eller noen andres øyne

Slipper du meg fri,
vet du at jeg vender tilbake til deg fordi jeg vil,

ikke fordi du holder meg fast.
Og jeg er forberedt på at min plass

ikke er for alltid,
men så lenge vi ønsker oss

 
*

 
Jeg strekker meg
ut mot deg

med en vilje
om å være åpen

i ord, sjel, kropp og hjerte,
i tanker, væren og gjøren

Når vi åpner oss for hverandre
Og fyller hverandre

Når vi er flere
Når vi er en

 
*

 
Jeg vet ikke alltid hvor jeg begynner
og hvor vi slutter

Noen ganger vet jeg ikke hva som er grensene
mellom deg og meg

Og heller ikke hvor grensene går mellom deg
og de andre viktige personene i våre liv

Men sammen kan vi sette rammene
vi ønsker å leve innenfor

og sammen kan vi justere dem
når det trengs

Når rammene blir så store at vi går oss vill
kan vi skrenke dem inn

Når de blir så trange at vi kveles
i dem kan vi åpne dem opp

 
*

 
Jeg trenger mitt rom,
hvor jeg kan være alene med meg selv

og jeg ønsker å gi deg ditt rom
– hvis du ønsker det

Jeg ønsker å komme til deg,
og er forberedt på at du også trenger

din egen tid alene med deg selv
eller med noen andre

 
*

 
Jeg ønsker å gi deg
så klare meldinger jeg kan

men jeg vet at jeg ikke alltid vet
hvor jeg er,

og at jeg tenker at det er i orden
å ikke vite

 
*

 
Vet larven at den skal bli en sommerfugl?
Vet knoppen at den skal bli en blomst?
Vet regnet hvor det skal falle?
Vet kjærligheten hvem den elsker?

 
*

 
Jeg ønsker ikke å forandres,
slik jeg heller ikke ønsker å forandre
deg eller dere som omgir vår kjærlighet

Jeg ønsker heller å la våre forhold
være et åpent rom for forandring,
slik at de har plass og lov til å vokse

Jeg forventer ikke at du skal forbli
den jeg engang møtte,
og jeg ønsker at om du ønsker videre
skal vi forlate hverandre
med all den kjærlighet vi har levd

Og om vi velger å møtes igjen
håper jeg å møte deg som den du er,
ikke den du engang var

Kanskje klarer vi det ikke.
Men kanskje er det likevel et forsøk verd

 
*

 
Jeg ønsker å se på vår kjærlighet
like mye som hva som fikk oss
til å strekke oss mot hverandre,

som hva som fikk oss
til å velge andre veier

Å bedømme en kjærlighet
på alt som gikk galt

er like skjevt som å bare se på det
som er bra med den

 
*

 
Jeg ønsker ikke å være den eneste
som er ansvarlig for din lykke,
akkurat som jeg unner flere gleden
å kunne elske eller elskes av oss
både sammen eller enkeltvis

Jeg ønsker at andre kan også gi deg lykke
og at jeg kan glede meg over at de jeg elsker
også kan elskes av andre
og kan elske andre
uten at kjærligheten til meg
blir mindre verd

Tvert i mot at den får lov
til å vokse gjennom årstidene
som vår, sommer, høst, vinter,

Skifte mellom natt og dag

Bevege seg fritt
mellom demring og skumring

eller slik som ebbe og flo
kommer og går

 
*

 
Jeg ønsker oss all den kjærlighet
vi kan ta i mot og gi

enten det er med oss
eller med andre

den elsker eller elskes

 

*

 

Fredrik Hossmann

(29/30)

 

 

Å blandes i hverandre

 

 

Noen ord er for tørre

og andre ord er for harde

 

og ingen av dem dekker

det som det

virkelig er snakk om

 

Å blandes med hverandre

våre liv, våre lyster, våre viljer,

våre ønsker, våre kropper

 

akkurat som regn i vann

og som stillheten mellom ordene

 

den som binder oss fra hverandre

og skiller oss sammen

 

slik blander vi oss

i en felles kropp

og lar forventningens berøring

fylle oss først

 

kanskje skulle vi bare si

at vi blander oss med hverandre

 

slik at vi ikke lenger vet hvem

som er meg eller deg

 

om vi er en kropp delt i flere

eller flere kropper samlet i en

 

*

 

Fredrik  Hossmann

(03/30)

 

Et rop i natten

Et nattlig vandring. A walk in the night. 

 

 

ROP I NATTEN

stjernene utenfor
hundene bjeffer mot månen
skipet kommer inn mot havnen
et rop i natten
hender som søker hverandre
lepper som finner de de søker etter
hjerter som slår litt fortere
som slår fortere og fortere
tiden er et dyr vi kan ikke kan stoppe

leppene beveger seg
leppene beveger seg
men jeg hører ingen ord
men jeg hører ingen ord
ingen stemmer ingen ord
ingen stemmer ingen ord

Det er stille inni meg
det er stille inni meg
det er så stille inni meg
så stille
gatene er så tomme
stopper foran et vindu
ser refleksjonene
ser et ansikt, det ligner på et jeg har sett før
det ligner på et jeg har sett før
det ligner på et jeg har sett før

vinden blåser kald
men jeg fryser ikke
jeg går videre 
en knust flaske
jeg går utenom
hvor er veien du lovet meg at vi sammen skulle finne?
som vi sammen skulle gå?

drømmer om en morgendag som aldri ble
drømmer om en fremtid som aldri skulle skje
dagene er blitt så mørke
jeg vet ikke hvor jeg skal hen
savner deg, savner deg, savner deg
det er mørkt utenfor
jeg kan såvidt skimte veien
var det virkelig her vi her vi her vi vandret sammen?

kommer jeg noensinne til å finne noen som fyller mitt sinn slik du fylte det?
slik du fylte det
Jeg danser gjennom gatene
jeg danser med meg selv
danser med min ensomhet
gjennom denne kveld
og stjernene deroppe
de synger min sang

(impro adlib)

to mennesker smeltet sammen i et kyss
et kyss fra før tiden begynte og som varer til lenge etter at tiden tar slutt
lenge etter at tiden tar slutt
Jeg stopper foran en sølepytt
stirrer ned og smiler før jeg hopper uti

plaskplaskplaskplaskplaskplask (Impro adlib)

jublende fryd, jublende fryde, jublende fryd 
og dansende glede i meg 
jeg lever og det skal ingen ta fra meg
jeg lever jeg danser jeg danser til stjernenes musikk
og hjertets ensomme rytmikk

plaskplaskplaskplaskplaskplask (impro ad lib)

så mye jeg ville si deg
hvis du var her hos meg
men aller mest ville jeg
ønske å være helt helt musestille 
bare lytte til alt som aldri blir sagt
alt som ikke kan sies fordi ordene 
ikke kan strekke seg så langt
fordi ordene mangler som vi trenger
fordi stillheten er nærmere enn noen ord 
vi noensinne kan si

(impro ad lib)

A CRY IN THE NIGHT

beyond the stars
dogs barking at the moon
the ship enters the port
a cry in the night
hands seeking each other
lips as they find they search for
hearts beating a little faster
which beats faster and faster
time is an animal we can not stop

lips moving
lips moving
but I can not hear a word
but I can not hear a word
no voices no words
no voices no words

it is quiet within me
it is quiet within me
It is so quiet inside me
so quiet
the streets are so empty
stops in front of a window
Looking at the reflections
seeing a face, it is similar to one I have seen before
it is similar to one I have seen before
it is similar to one I have seen before

the wind blows cold
I’m not freezing
I go on
a broken bottle
I go outside
which is the way you promised me that together we would find?
that we should go together?

Dreaming of a tomorrow that never came
dreams of a future that would never happen
days have become so dark
I do not know where to go
miss you, miss you, miss you
it is dark outside
I can barely make out the road
it was really here we here we here we walked together?

I’m going to ever find someone that fills my mind as you filled it?
as you filled it
I dance through the streets
I’m dancing with myself
dancing with my loneliness
through this evening
and the stars up there
they sing my song

(Improv adlib)

two people fused together in a kiss
a kiss from before time began and lasting until long after the time runs out
long after the time runs out
I stop in front of a pothole
staring down and smile before I jump in

splash splash splash splash splash splash (improv adlib)

jubilant delight, rejoicing rejoice, jubilant delight
and dancing pleasure in me
I live and it will not take from me
I live I dance I dance to the music of the stars
and lonely heart rhythm

splash splash splash splash splash splash (improvising ad lib)

so much I wanted to tell you
if you were here with me
but most i would
desire to be completely quietly,
just listen to everything that is never said
All that can be said because the words
can not extend as far
because the words that we need are missing
because silence is closer than any words
we can ever say

(Improvising ad lib)

(Translated by google -just to give you an idea)