«Tu nombre una flor, página 304, párrafo cuarto»

 
«… Yo canto su nombre – como si fuera una flor – Veo que se esconde detrás de las ramas – tienes miedo de que te voy a estar viendo – tienes miedo de que voy a tocar me mi voz? Que mi soledad pasará a ser atrapados en la suya y que nunca debemos desatar el uno del otro? No pasa nada si nunca nos besamos más – te echo de menos y besar echo de menos – pero no nos debe ser para él – podemos encontrarnos en una espacio y dejar de lado otra vez – … »

Fragmento de «Tu nombre una flor»- página 304, párrafo cuarto, sin embargo, las obras no publicadas de Francesco Falabre, reinterpretados y vivieron por Marianne Moor.

 

«Ditt navn en blomst, side 304, fjerde avsnitt»

 

«…Jeg synger ditt navn – som om det var en blomst – jeg ser deg gjemme deg bak grenene – er du redd for at jeg skal se deg – er du redd for at jeg skal røre deg meg stemmen min? At min ensomhet skal hekte seg fast i din og at vi aldri skal slippe løs fra hverandre? Det er i orden om vi aldri kysser mer – jeg savner deg og jeg savner å kysse – men det må ikke være oss for det – vi kan møtes i et mellomrom og slippe taket i hverandre en gang til – …»

Fragment fra «ditt navn en blomst» – side 304, fjerde avsnitt, ennå ikke utgitte verker av Francesco Falabre, gjendiktet og levd av Marianne Moor.

 

«Your name a flower – page 304, paragraph four»

 

«… I sing your name – as if it were a flower – I see you hiding behind branches – are you afraid that I will be seeing you – are you afraid that I’ll touch you with my voice? That my loneliness shall become caught up in yours and we never will let go of each other? it’s okay if we never kiss again – I miss you and I miss kissing – but it must not become us for it to worth the while – we can meet in a space between and let go of each other once again – … »

Fragment from «your name a flower» – page 304, paragraph four, yet unpublished works by Francesco Falabre, reinterpreted and lived by Marianne Moor.

*

Fredrik Hossmann
(28/30)

Reklamer

¿Sabe el amor a quien ama?

 

¿Sabe la oruga que se convertirá en mariposa?
¿Sabe la semilla que será una flor?
¿Sabe la lluvia dónde caerá?
¿Sabe el amor a quién amará?

 

 

Vet kjærligheten hvem som elsker den?

Vet larven at den skal bli en sommerfugl?
Vet frøet at den skal bli en blomst?
Vet regnet hvor det skal falle?
Vet kjærligheten hvem den elsker?

 

 

Does love knows who loves it?

Does the caterpillar know it will become a
butterfly?
Does the seed know it will become a flower?
Does the rain know where it will fall?
Does love know whom it loves?

 

*

 

Fredrik Hossmann
(15/30)

 

Flor seca

 

Hace tiempo seca —

Si no fuera
porque tu me has regado
con mis propria lagrimas

 

*

 

Uttørket blomst

Forlengst uttørket –

hvis det ikke hadde vært
for at du vannet meg
med mine egne tårer

 

*

 

Dried out flower

Dried up long time ago –

if it had not been
that you watered me
with my own tears

 

*

 

Fredrik Hossmann
(5/30)