Min barndoms tjern

 

 

Jeg kjørte forbi det tjernet

og i kort glimt så jeg meg selv stå

 

der som barn og betrakte bilene

kjøre forbi

 

Satt jeg allerede da,

med en voksens kropp,

i en av dem?

 

*
Fredrik Hossmann (Lørdag 29. april)

 

Alle diktene fra 30 dager, 30 dikt