Un espacio entre

 
¿Puedo dormir entre usted? le pregunté a las estrellas
Ellos respondieron abriendo cielo nocturno para mí

 

En plass mellom

 
Kan jeg sove mellom dere, spurte jeg stjernene
De svarte med å åpne nattehimmelen for meg

 
A space between

 
May i sleep between you, i asked the stars
They responded by opening the nightsky for me

 

*

 

Fredrik Hossmann
(29/30)

Algo y nada

 

al lado nada
sin embargo, algo

algo próximo
sin embargo, nada

 

Noe og ingenting

 

nesten ingenting
likevel noe

nesten noe
Likevel ingenting

 
Something and nothing

 

almost nothing
nevertheless something

almost something
yet nothing

 

 

*

 

Fredrik Hossmann
(26/30)

Todo lo que tenemos

 

 

se nos ha dado de
por otra persona

la única forma de
para mantenerlo

es de transmitirla

 

Alt vi har 

 

har vi fått
av noen andre

den eneste måten
å beholde det på

er å gi det videre

 

All we’ve got

 

we have been given from
by someone else

the only way
to keep it

is to pass it on

 

*

 

Fredrik Hossmann
(25/30)

 

Sin titulo

 

Barata cerveza puede salir caro

 

Ingen tittel

 

Billig øl kan bli kostbart

 

No title

 

Cheap bear can become expensive

 

*

 

Fredrik Hossmann
(22/30)

Nubes

 

Lo que creía que era montañas
demostrado ser

 

Skyer

 

Det jeg trodde var fjell
viste seg å være

 

Clouds

 

What I thought was mountains
proved to be

 

*

 

Fredrik Hossmann
(21/30)

Montañas

 

Lo que pensaba era nubes
demostrado ser

 

Fjell

 

Det jeg trodde var skyer
viste seg å være

 

Mountains

 

What I thought was clouds
proved to be

 

*

 
Fredrik Hossmann
(20/30)

Montañas interior

 

Las montañas dentro de mí
puede ser tan alta y duro
como que el exterior

 

Indre fjell

Fjellene inne i meg
kan være vel så høye og harde
som de utenfor

 

Inner mountains

The mountains inside of me
may be just as high and hard
as those outside

 

*

 

Fredrik Hossmann
(17/30)

¿Sabe el amor a quien ama?

 

¿Sabe la oruga que se convertirá en mariposa?
¿Sabe la semilla que será una flor?
¿Sabe la lluvia dónde caerá?
¿Sabe el amor a quién amará?

 

 

Vet kjærligheten hvem som elsker den?

Vet larven at den skal bli en sommerfugl?
Vet frøet at den skal bli en blomst?
Vet regnet hvor det skal falle?
Vet kjærligheten hvem den elsker?

 

 

Does love knows who loves it?

Does the caterpillar know it will become a
butterfly?
Does the seed know it will become a flower?
Does the rain know where it will fall?
Does love know whom it loves?

 

*

 

Fredrik Hossmann
(15/30)

 

Carnicero y el cerdo

 

Vemos a la mesa,
dijo el carnicero al cerdo
Eso puedes decir, dijo el cerdo
antes todos estuvo obscuro

 

 

Slakteren og grisen

vi sees igjen ved matbordet,
sa slakteren til grisen
Det kan du si, sa grisen
før alt ble svart

 
The butcher and the pig

See you at the table,
said the butcher to the pig
You can say that, said the pig
before everything became black

 

*

 

Fredrik Hossmann
(15/30)

Padres y niños

 

Sin niño
No padres

sin padres
todavía existe
bebé

 
Foreldre og barn

Uten barn
ingen foreldre

Uten foreldre
finnes fortsatt
barnet

 
Parents and children

Without children
no parents

without parents
still the baby
exists

 

*

 

Fredrik Hossmann
(14/30)

 

 

La vida y la muerte

 

Ya no vivimos
Sólo morimos lentamente

 

Liv og død

Vi lever ikke lenger
Vi dør bare saktere

 

Life and death

We don´t live longer
We only die slower

 

*

 

 

Fredrik Hossmann
(12/30)

Desvío

 

No me perdi
Coil un atajo

 

Omvei

Jeg gikk meg ikke vill
Jeg tok en omvei

 

Detour

I did not lose my way
I took a detour

 

*

 

Fredrik Hossmann
(11/30)

Published in: on 11 april, 2016 at 12:40  Legg igjen en kommentar  

Opciones y caminos

 

Esta bien elegir caminos
que los otros han dejado
Esta bien desechar caminos
que los otros han selectionado

 
*

 

Valg og veier

Det er i orden å velge veier
de andre har valgt bort
Det er i orden å velge bort
veiene de andre har valgt

 

*

 

Choices and roads

Its okay to choose roads
that the others har rejected
Its okay to reject the roads
that the others has chosen

 

*

 

Fredrik Hossmann
(09/30)

Nos

 

Nos encontramos
en los otros

como los otros
se encuentran en nosotros

*
Vi

vi møter oss selv
i de andre

Slik de andre
møter seg selv i oss

*
We

We meet ourselves
in the others

lik the others
meet themselves in us
*
Fredrik Hossmann
(07/30)

Tarjeta Postale desde los modistos de miedo

 

¿Cuáles son la ropa adecuada para la ansiedad?
¿Qué es la respuestas de las casas de moda para el pánico?
¿Qué accesorios que coincida con la histeria?

Como con maquillaje un deseo de huir de distancia?
¿Cómo puede ser el dolor detalle
Lo que plantea la totalidad de la ropa?
Donde pesadilla no suelte
caber entre de copas de cóctel alta talones
y camarones nuavemente descongelado?

 
*

 

POSTKORT FRA FRYKTENS MOTEHUS

Hva er de rette klær for angst?
Hva er motehusets svar på panikk?
Hvilket tilbehør matcher hysteri?

Hvordan sminkes et ønske om å flykte bort?
Hvordan kan smerten bli detaljen
som hever helheten i antrekket?
Hvor kan marerittet som ikke slipper
passe inn mellom høyhelte cocktailglass
og nytinte reker?

 

*

 

POSTCARD FROM FEARS HOUSE OF FASHION

What are the right clothes for anxiety?
What is fashion house’s answers to panic?
What accessories matches hysteria?

How to makeup a growing desire to escape?
How can the pain be the detail
which raises the totality of a costume?
Where can the nightmare that does not let go
fit in between high heeled cocktailglasses
and newly thawed shrimps?

 

*

 

Fredrik Hossmann
(03/30)