Carnicero y el cerdo

 

Vemos a la mesa,
dijo el carnicero al cerdo
Eso puedes decir, dijo el cerdo
antes todos estuvo obscuro

 

 

Slakteren og grisen

vi sees igjen ved matbordet,
sa slakteren til grisen
Det kan du si, sa grisen
før alt ble svart

 
The butcher and the pig

See you at the table,
said the butcher to the pig
You can say that, said the pig
before everything became black

 

*

 

Fredrik Hossmann
(15/30)

Padres y niños

 

Sin niño
No padres

sin padres
todavía existe
bebé

 
Foreldre og barn

Uten barn
ingen foreldre

Uten foreldre
finnes fortsatt
barnet

 
Parents and children

Without children
no parents

without parents
still the baby
exists

 

*

 

Fredrik Hossmann
(14/30)

 

 

La vida y la muerte

 

Ya no vivimos
Sólo morimos lentamente

 

Liv og død

Vi lever ikke lenger
Vi dør bare saktere

 

Life and death

We don´t live longer
We only die slower

 

*

 

 

Fredrik Hossmann
(12/30)

Desvío

 

No me perdi
Coil un atajo

 

Omvei

Jeg gikk meg ikke vill
Jeg tok en omvei

 

Detour

I did not lose my way
I took a detour

 

*

 

Fredrik Hossmann
(11/30)

Published in: on 11 april, 2016 at 12:40  Legg igjen en kommentar  

Amor en la última mirada

 

Hay más que una estrella
en el cielo, dije
y cerró mis ojos
en el amor ciego

Al primer beso, ella dijo
y se humedeció los labios,
lleva en sí mismo la última

 

Kjærlighet ved siste blikk

Det finnes fler enn en stjerne
på himmelen, sa jeg
og lukket øynene
i blind kjærlighet

allerede det første kysset, sa hun
og fuktet leppene,
bærer det siste i seg

 

Love at last glance

There are more than one star
in the sky, I said
and closed my eyes
in blind love

already the first kiss, she said
and moistened her lips,
carries the last

Fredrik Hossmann
(10/30)

Opciones y caminos

 

Esta bien elegir caminos
que los otros han dejado
Esta bien desechar caminos
que los otros han selectionado

 
*

 

Valg og veier

Det er i orden å velge veier
de andre har valgt bort
Det er i orden å velge bort
veiene de andre har valgt

 

*

 

Choices and roads

Its okay to choose roads
that the others har rejected
Its okay to reject the roads
that the others has chosen

 

*

 

Fredrik Hossmann
(09/30)

Fragmento

 

La película que veo
no es la película que vi

Ella que amo
no es la que amé

La palabra que escribo
no es la palabra que escribí

La vida que vivo
no es la vida que viví

 

*

 

Fragment

Filmen jeg ser
er ikke filmen jeg så

Hun jeg elsker
er ikke hun jeg elsket

Ordet jeg skriver
er ikke ordet jeg skrev

Livet jeg lever
er ikke livet jeg levde

 

*

 

Fragment

The movie I see
is not the movie I saw

The one I love
is not the one I loved

The word I write
is not the word I wrote

The life I live
is not the life I lived

 

*

 

Fredrik Hossmann
(08/30)

Nos

 

Nos encontramos
en los otros

como los otros
se encuentran en nosotros

*
Vi

vi møter oss selv
i de andre

Slik de andre
møter seg selv i oss

*
We

We meet ourselves
in the others

lik the others
meet themselves in us
*
Fredrik Hossmann
(07/30)

El amor

 

No desaparece
No aparece nuevamente
Esta aqui todo el tiempo
aunque no siempre
es visible para nosotros

Al contrario somos nosotros
Que todo el tiempo
desparecemos
aparemos nuevamente

Al final el amor
esta aqui nuevamente, decimos, quando somos nosotros
los que voluemos
a el

 

*

 

Kjærligheten

Forsvinner ikke
Dukker ikke opp igjen
Den er her hele tiden
selv om den ikke alltid
er synlig for oss

Tvert imot er det vi
som stadig vekk
forsvinner for den
dukker opp igjen

Endelig er kjærligheten
her igjen, sier vi, når det er vi
som vender tilbake
til den

 

*

 

Love

does not disappear
Does not reappear
It is here all the time
although itis not always
visible to us

On the contrary, it is us
that constantly
disappears for it
reappears again

Finally love
Here again, we say, when it is us
returning
to it

 

*

 

Fredrik Hossmann
(06/30)

Flor seca

 

Hace tiempo seca —

Si no fuera
porque tu me has regado
con mis propria lagrimas

 

*

 

Uttørket blomst

Forlengst uttørket –

hvis det ikke hadde vært
for at du vannet meg
med mine egne tårer

 

*

 

Dried out flower

Dried up long time ago –

if it had not been
that you watered me
with my own tears

 

*

 

Fredrik Hossmann
(5/30)

Imagenes

 

Captamos imagenes de nosotros
y creenos saber como somes
quando las verios

Las imagenes muestra en mi
son mas ricas que lo que una camara
puede tomar

 

*

 

Bilder

Vi tar bilder av hverandre
og tror vi vet hvordan vi ser ut
når vi ser på dem

Bildene av oss inne i meg
er mye rikere enn noe kamera
kan fange

 

*

 

Pictures

We take pictures of each other
and think we know what we look like
when we look at them

The pictures of us inside me
is much richer than any camera
can catch

 

*

 

Fredrik Hossmann

(04/30)

Tarjeta Postale desde los modistos de miedo

 

¿Cuáles son la ropa adecuada para la ansiedad?
¿Qué es la respuestas de las casas de moda para el pánico?
¿Qué accesorios que coincida con la histeria?

Como con maquillaje un deseo de huir de distancia?
¿Cómo puede ser el dolor detalle
Lo que plantea la totalidad de la ropa?
Donde pesadilla no suelte
caber entre de copas de cóctel alta talones
y camarones nuavemente descongelado?

 
*

 

POSTKORT FRA FRYKTENS MOTEHUS

Hva er de rette klær for angst?
Hva er motehusets svar på panikk?
Hvilket tilbehør matcher hysteri?

Hvordan sminkes et ønske om å flykte bort?
Hvordan kan smerten bli detaljen
som hever helheten i antrekket?
Hvor kan marerittet som ikke slipper
passe inn mellom høyhelte cocktailglass
og nytinte reker?

 

*

 

POSTCARD FROM FEARS HOUSE OF FASHION

What are the right clothes for anxiety?
What is fashion house’s answers to panic?
What accessories matches hysteria?

How to makeup a growing desire to escape?
How can the pain be the detail
which raises the totality of a costume?
Where can the nightmare that does not let go
fit in between high heeled cocktailglasses
and newly thawed shrimps?

 

*

 

Fredrik Hossmann
(03/30)

Ricos y pobres

 

Quien tenga suficiente
no es pobre

Al que no tiene suficiente
no es rico

 
*

 

Fattig og rik

Den som har nok
er ikke fattig

Den som ikke har nok
er ikke rik

 

*

 

Rich and poor

Whoever has enough
is not poor

Whoever does not have enough
is not rich

 

*

 

Fredrik Hossmann
(02/30)

Tarjeta postale de inicio del viaje

 

No hasta que bajé
desde la montaña

Estoy en busca de una nueva
para ascender

 

*

 

Fredrik Hossmann

(01/30)