Et rop i natten

Et nattlig vandring. A walk in the night. 

 

 

ROP I NATTEN

stjernene utenfor
hundene bjeffer mot månen
skipet kommer inn mot havnen
et rop i natten
hender som søker hverandre
lepper som finner de de søker etter
hjerter som slår litt fortere
som slår fortere og fortere
tiden er et dyr vi kan ikke kan stoppe

leppene beveger seg
leppene beveger seg
men jeg hører ingen ord
men jeg hører ingen ord
ingen stemmer ingen ord
ingen stemmer ingen ord

Det er stille inni meg
det er stille inni meg
det er så stille inni meg
så stille
gatene er så tomme
stopper foran et vindu
ser refleksjonene
ser et ansikt, det ligner på et jeg har sett før
det ligner på et jeg har sett før
det ligner på et jeg har sett før

vinden blåser kald
men jeg fryser ikke
jeg går videre 
en knust flaske
jeg går utenom
hvor er veien du lovet meg at vi sammen skulle finne?
som vi sammen skulle gå?

drømmer om en morgendag som aldri ble
drømmer om en fremtid som aldri skulle skje
dagene er blitt så mørke
jeg vet ikke hvor jeg skal hen
savner deg, savner deg, savner deg
det er mørkt utenfor
jeg kan såvidt skimte veien
var det virkelig her vi her vi her vi vandret sammen?

kommer jeg noensinne til å finne noen som fyller mitt sinn slik du fylte det?
slik du fylte det
Jeg danser gjennom gatene
jeg danser med meg selv
danser med min ensomhet
gjennom denne kveld
og stjernene deroppe
de synger min sang

(impro adlib)

to mennesker smeltet sammen i et kyss
et kyss fra før tiden begynte og som varer til lenge etter at tiden tar slutt
lenge etter at tiden tar slutt
Jeg stopper foran en sølepytt
stirrer ned og smiler før jeg hopper uti

plaskplaskplaskplaskplaskplask (Impro adlib)

jublende fryd, jublende fryde, jublende fryd 
og dansende glede i meg 
jeg lever og det skal ingen ta fra meg
jeg lever jeg danser jeg danser til stjernenes musikk
og hjertets ensomme rytmikk

plaskplaskplaskplaskplaskplask (impro ad lib)

så mye jeg ville si deg
hvis du var her hos meg
men aller mest ville jeg
ønske å være helt helt musestille 
bare lytte til alt som aldri blir sagt
alt som ikke kan sies fordi ordene 
ikke kan strekke seg så langt
fordi ordene mangler som vi trenger
fordi stillheten er nærmere enn noen ord 
vi noensinne kan si

(impro ad lib)

A CRY IN THE NIGHT

beyond the stars
dogs barking at the moon
the ship enters the port
a cry in the night
hands seeking each other
lips as they find they search for
hearts beating a little faster
which beats faster and faster
time is an animal we can not stop

lips moving
lips moving
but I can not hear a word
but I can not hear a word
no voices no words
no voices no words

it is quiet within me
it is quiet within me
It is so quiet inside me
so quiet
the streets are so empty
stops in front of a window
Looking at the reflections
seeing a face, it is similar to one I have seen before
it is similar to one I have seen before
it is similar to one I have seen before

the wind blows cold
I’m not freezing
I go on
a broken bottle
I go outside
which is the way you promised me that together we would find?
that we should go together?

Dreaming of a tomorrow that never came
dreams of a future that would never happen
days have become so dark
I do not know where to go
miss you, miss you, miss you
it is dark outside
I can barely make out the road
it was really here we here we here we walked together?

I’m going to ever find someone that fills my mind as you filled it?
as you filled it
I dance through the streets
I’m dancing with myself
dancing with my loneliness
through this evening
and the stars up there
they sing my song

(Improv adlib)

two people fused together in a kiss
a kiss from before time began and lasting until long after the time runs out
long after the time runs out
I stop in front of a pothole
staring down and smile before I jump in

splash splash splash splash splash splash (improv adlib)

jubilant delight, rejoicing rejoice, jubilant delight
and dancing pleasure in me
I live and it will not take from me
I live I dance I dance to the music of the stars
and lonely heart rhythm

splash splash splash splash splash splash (improvising ad lib)

so much I wanted to tell you
if you were here with me
but most i would
desire to be completely quietly,
just listen to everything that is never said
All that can be said because the words
can not extend as far
because the words that we need are missing
because silence is closer than any words
we can ever say

(Improvising ad lib)

(Translated by google -just to give you an idea)